Menu
 

Om CHYMEIA

brochure1

CHYMEIA är ett danskägt företag som huvsakligen arbetar med utveckling av programföra för kemikaliestyrning och framtagning av säkerhetsdatablad. 

 

CYMEIA ApS vill ge företag verktyg och kompetens till att bedriva sin verksamhet i enlighet med gällande kemikalielagstiftning. Det är mot denna bakgrund som vi har utvecklat AlphaOmega, ett program för kemikaliestyrning.

PDF-Icon Download AlphaOmega-Broschyr