Menu
 

CLP kursus

 

faremærker
  2-dages kursus i praktisk anvendelse af CLP-forordningens klassificerings- og mærkningsregler

 

Fokus: CHYMEIA tilbyder et 2-dages kursus i at forstå og anvende CLP-forordningens regler om klassificering og mærkning af kemiske materialer.

Målgruppe: Kurset henvender sig til medarbejdere, der håndterer fareetiketter, sikkerhedsdatablade, arbejdspladsbrugsanvisninger eller på anden måde har berøring med virksomhedens kemiske materialer og savner forudsætninger for at kunne forholde sig fagligt til denne opgave. Det vil sige medarbejdere i virksomheder, som producerer, importerer, anvender eller distribuerer kemiske stoffer og/eller blandinger.

Det kræver ingen forudgående viden inden for kemikalielovgivning at deltage.

Udbytte: Efter kurset vil man kunne læse, forstå og håndtere CLP-sikkerhedsdatablade, og man vil have fået indblik i de særlige problemstillinger og nye måde at forholde sig til farer, som CLP-lovgivningen medfører. Der vil også være lejlighed til at drøfte helt konkrete problemstillinger.

Hvor: Universitetsparken 2, 4000 Roskilde

Hvornår: datoer for 2018 er under udarbejdelse

Pris: 6.200 kr. inkl forplejning.

LÆS MERE om kurset i vores brochure

For tilmelding og ledige datoer 
kontakt CHYMEIA ApS