Menu
 

Kontakt med Fødevarer

Der anvendes mange forskellige materialer til kontakt med fødevarer.


Materialerne kan indeholde få eller mange kemiske stoffer. Der indgår eksempelvis mange kemiske stoffer i fremstilling af plast, pap, papir, lim og overfladebehandlingsmidler, som lakker og trykfarver. De kemiske stoffer i kan afgives til fødevaren via emballagen, procesudstyr og køkkengrej. Det gælder eksempelvis blødgørere (adipater, ESBO eller phthalater) fra plast, bly fra krystalglas, aminer fra lim og for eksempel farvestoffer fra trykfarver.

I Danmark er reglerne, som omfatter alle fødevarekontaktmaterialer beskrevet i Bekendtgørelse nr. 822 af 26. juni 2013 om fødevarekontaktmaterialer som implementerer EU's direktiv 1935/2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer.
Der er fastsat grænseværdier for mange af stoffernes afgivelse til maden. Reglerne er generelt harmoniserede EU regler, men der er desuden enkelte områder, hvor der er nationale, danske regler, fx. for afsmitning fra glas. Desuden er der specifikke regler om aktive og intelligente materialer samt for genvundet plast. Disse regler omfatter bl.a. forhåndsgodkendelser af visse dele af materialet eller af processen.

Det er vigtigt, at virksomhederne sikrer sig, at reglerne bliver overholdt. Fødevarestyrelsen vurderer via den offentlige kontrol, om virksomheder kan dokumentere, at reglerne er overholdt.

CHYMEIA kan hjælpe jer med at:

  • Forstå reglerne